Babalık Annelik (Paternite) DNA Testi | Paternity Test – DNA

Babalık DNA Testi Nedir?

Tüm insanlar 4 çeşit bazın (A-T-G-C) dizilimi ile oluşan kendine özgü benzersiz DNA dizisine sahiptir. Biyolojik olarak çocuğa ait genetik bilginin yarısı babadan diğer yarısı anneden gelmektedir. Babalık DNA testi yapılırken babanın ve çocuğun ortak olması gereken DNA bölgeleri birbirleri ile karşılaştırılır. Eğer çocuk ile babanın analiz edilen gen bölgeleri aynı ise test edilen baba adayı çocuğun gerçek babasıdır. Çocuğa babadan geldiği bilinen genetik bilgi, test edilen baba adayı ile eşleşmiyorsa, test edilen baba çocuğun biyolojik babası değildir şeklinde yorumlanır.

Babalık DNA Testi

 

Testin Güvenilirliği Ne Kadardır?

Paternite DNA Testi FBI’da da kabul gören belirteçlerin incelenmesi ile yapılmaktadır. Toplamda 15 belirteç analiz edilmektedir. Bu amaçla AmpFISTR Identifiler Plus ve Yfiler Plus kitleri kullanılmaktadır. DNA profilleme ismi verilen bu yöntemle elde edilen sonuçların güvenilirliği %99.999’dur.

 

Babalık Testi Nasıl Yapılmaktadır?

Babalık testine ihtiyaç duyan kişilerden kolay alınabilir olması ve garantili sonuç için swab (yanak içi sürüntü) ve kan örneği alınarak test yapılır. Ayrıca saç ve kıl örnekleri alınarak DNA testi yapılabilmektedir. Özellikle küçük çocuklardan örnek alımını kolaylaştırmak için ağız içi mukoza (swab) örneği tercih edilebilir.

 

Şehir Dışından Numune Kabul Ediyor musunuz?

Merkezimize kargo yoluyla dışarıdan gönderilen örnekleri kabul etmiyoruz. DNA analizine girecek örneklerin, testi yaptıran kişilere ait olduğu görülmelidir.

 

Babalık Testi, Anne ya da Babanın İzni Olmadan Yaptırılabilir mi?

Paternity Testi yapılmadan önce mutlaka analizleri yapılacak kişilerin onayı alır. 18 yaşından küçük çocuklar için yasal velinin (anne ya da babanın) yazılı izni alınması gereklidir. Normal şartlarda 18 yaşını doldurmuş reşit kişilerde kendi iradesiyle bu test yapılabilir.

Kişilerin onayı alınmadan analiz yapılması genetik hastalıklar tanı merkezleri yönetmeliğinin 19. maddesine göre yasaklanmıştır.

 

Annenin de Örnek Vermesi Gerekli midir?

Paternite DNA Testi için anneden kan almak zorunlu değildir; ancak çocuğun hastanede karışmış olması gibi küçük olasılıkları ortadan kaldırmak için bazı özel durumlarda anneden de kan alınabilir ve anne teste dâhil edilebilir.

 

Hamileyken Babalık (DNA) Testi Yapılabilir mı?

Hamilelik döneminde babalık testi teknik olarak yapılabilir. Test sonucunun güvenirliliği yine aynı şekilde %99.99’dur.

Fetüse ait örneklerin alımı ile teknik olarak test çalışılabilir. Ancak, etik nedenlerden dolayı fetüsten Paternite DNA Testi çalışmasını kabul etmemekteyiz.

 

Test sonuçlarımın gizliliği nasıl sağlanmaktadır?

DNA testleri çok gizli testlerdir. Sonuç yaptıran kişi dışında kimseyle paylaşılmaz.

 

Testi delil olarak kullanabilir miyim?

Özel genetik tanı merkezlerinde yapılan Paternite DNA Testi sonuçları sadece bilgilendirme amaçlıdır. Mahkemelerde delil olarak kullanılamaz. Adli tıp kurumlarından alınan sonuçlar mahkemede delil olarak kullanılabilir.

 

Testin sonuçlanması kaç gün sürer?

Babalık DNA Testi, ortalama 5-7 gün içinde sonuçlanır. Bu süre, bazı durumlarda daha kısa ya da daha uzun sürebilir.

 

Babalık testi fiyatları ne kadardır?

Paternite DNA Testi en son teknolojik donanımla yapılan bir testtir. Test fiyatları çok yüksek değildir. Ücretlendirme için lütfen bizimle iletişim kurunuz.