Spermiyogram Testi Kıbrıs – Sperm Testi Kıbrıs – Semen Analizi Kıbrıs

Erkeklerde kısırlık ya da diğer problemlerin varlığını tespit etmek için bir dizi test yapılır. Bunlardan biri de sperm testidir. Diğer adıyla spermiogram testidir. Spermiyogram testi erkek üreme kapasitesinin değerlendirilmesinde yapılan en önemli laboratuvar testidir.

Bu analiz, ile ejakülatın (sperm sıvısı) çeşitli parametrelerine bakılır. En önemlileri şunlardır:

 • Sperm konsantrasyonu (milyon sperm/ml cinsinden saptanır),
 • Morfoloji (normal şekilli spermlerin yüzdesi, % cinsinden saptanır) ve motilite (hareketlilik, % cinsinden saptanır)
 • pH değeri,
 • Likefaksiyon (çözünürlük)
 • Lökosit (beyaz kan hücresi)

 

Kimler Sperm Testi Yaptırır ?

 • Üreme ile ilgili sorun yaşadığı düşünülen erkekler
 • Tüp bebek tedavisi için hastaneye başvuran çiftler
 • Varikosel, inmemiş testis gibi ürolojik problem yaşamış hastalar
 • Kemoterapi ya da radyoterapi görmüş hastalar
 • Hipertansiyon, şeker ve tiroit hastalarına üreme ile ilgili sıkıntı yaşamaları durumunda semen analizi yapılır.

Çiftlerden en az %10-20’si çocuk sahibi olmakta güçlük yaşamaktadırlar. Doktorunuz sperm testini kısırlık sorunu olduğunu düşündüğü durumlarda isteyebilmektedir. Sperm testi sonucu anormalse, doktor tarafından belirlenen sürede test ikinci kez tekrar edilir. Yine anormallik gözlendiyse, sorunun türüne göre bir tedavi yöntemi belirlenir.

 

Spermiyogram Testi Nasıl Yapılır?

Sperm örneği vermeden önce erkeğin 3 gün cinsel perhiz yapılması gerekir. 3 ila 7 gün arası perhiz yeterlidir. 3 günden daha az perhizlerde sperm sayısı düşük çıkabilir. 7 günden uzun perhizlerde sperm hareketinde azalma görülebilir.

Sperm örneği bir saat içinde analiz edilmesi gerektiği için merkezde örnek alınması tercih edilmektedir. Bunun nedenle merkezimizde erkek hastalarımıza özel, konforlu odalarımız bulunmaktadır. Kişi mastürbasyon yoluyla sperm örneğini özel bir kaba verir ve laboratuvara teslim eder.

Menide sıvılaşmanın gerçekleşmesi beklendikten sonrası, değerlendirme yapılarak rapor yazılır.

Bir semen analizi 2-3 hafta arayla en az iki örnekte değerlendirilmelidir. Sperm sayısı ve semen yoğunluğu günden güne değişebilmektedir ve bazı koşullar sperm seviyelerini etkileyebilmektedir.

 

Sperm Testi Sırasında Aşağıdaki Bazı Noktalara Dikkat Etmelisiniz;

 • Sperm testi için vereceğiniz sperm verme işlemi sırasında sabun, kayganlaştırıcı gibi maddeler kullanılmamalıdır.
 • Aynı şekilde işlem sırasında penis ve parmaklar, verilen kabın ve kapağının iç yüzüne dokundurulmamalıdır.
 • Sperm verme işlemi sırasında gelen meninin tamamı kabın içine bırakılmalıdır.
  Sperminizin kabın dışına akması ya da buna benzer bir sorunla karşılaşırsanız mutlaka laboratuvar görevlilerine bunu belirtmelisiniz.
 • Eğer laboratuvar ortamında sperm veremiyorsanız bu durumu laboratuvardaki görevlilere veya IVF bölümü hasta danışmanlarına haber verip, uygun yöntem için doktorunuzla konuşmalısınız.

 

Semen Analizi Sonuçları

Sperm numunenizi verdikten sonra, test sonuçlarınız 1 gün sonra hazırlanır.

Sperm Analizinde Normal Kabul Edilen Değerler Şunlardır:

Volüm: > 1.5 ml
Konsantrasyon: > 15 milyon / ml
Toplam Hücre: > 39 milyon
Motilite (Hareketlilik): – % 45
Morfoloji (Normal Şekil): – % 4
pH: 7.2 – 8
Canlılık: – % 75
Beyaz Kan Hücreleri: ml’de 1 milyondan az

 

Semen Analiz Sonuçlarında Bakılan Parametreler ve Anlamları:

Sperm Konsantrasyonu (Sperm Sayısı)

Sperm konsantrasyonu spermin yumurtayı dölleyebilmesi açısından büyük öneme sahiptir. Belli seviyelerden az ya da çok sperm konsantrasyonu kısırlık sorununun işareti olabilir.

Sperm konsantrasyonu semenin mililitresinde kaç milyon sperm olduğunu ölçer. Semende bulunan normal sperm konsantrasyonu; mililitrede 20 milyon ve üzeridir. Tüm semende bulunan, toplam sperm sayısı ise 40 milyon ve üzerinde olmalıdır.

 

Motilite (Sperm Hareketliliği)

Motilite, bir semen örneğindeki hareket eden sperm yüzdesini, sperm hareketlerinin yönünü ve oranlarını gösteren bir parametredir. Spermde hareketlilik, spermin yumurtayı dölleyebilmesi açısından çok önemlidir. Normal şartlarda ejekülasyondan (boşalma/semenin penisten atılması) bir saat sonra spermlerin en az %50’si hareket halinde olmadır. Spermlerin hareket oranı kadar hareket şekli de önemlidir; spermler düz bir hat üzerinde hızlı bir şekilde (doğrusal yönde) hareket etmelidir. Spermin hareketi 0’dan (hareketsiz) 4’e kadar sınıflandırılmaktadır. 3 ile 4 iyi motiliteyi temsil ederken, 0-1-2 kötü motiliteyi göstermektedir.

 

Morfoloji (Spermin Şekli ve Görünümü)

Morfoloji, spermin üreme kapasitesi açısından önemli bir faktördür. Şekli düzgün olmayan spermin yumurtayı dölle potansiyelide düşüktür.

Morfoloji parametresi, spermin şeklini, spermlerin büyüklüğünü ve görünüşünü ifade eder. Bu parametre değerlendirilirken rastgele 200 adet sperm seçilir analiz edilir ve hasarlar not edilir. Merkezimizde morfoloji değerlendirmesi “Kruger kriterleri”ne göre yapılmaktadır. Anormal sperm oranı ne kadar yüksekse üreme potansiyeli o kadar az olmaktadır. Anormal şekil; baş, boyun, kuyruk anomalilerini ve olgunlaşmamış sperm yapılarını ifade eder. Normal bir spermiyogram testinde morfoloji en az % 4 olmalıdır.

 

Vitalite (Sperimin Canlılığı)

Vitalite, semendeki spermlerin canlılığını görmektedir. Spermlerin %50’sinden azı hareket ediyorsa vitalite parametresine bakılır. Bu parametrede; hareket etmeyen spermlerin canlı olup olmadığı gösterir. Bu test aynı zamanda sperm yaşam testi olarak da adlandırılır.

 

Lokosit

Semende, sperm dışında başka hücreler de yer alır. Lökositler (beyaz kan hücreleri) var olan ya da önceden geçirilmiş bir enfeksiyonun varlığını gösterirler. Bu nedenle lökosit varlığı semen analizinde rutin olarak analiz edilir.

Normalde semenin mililitresinde 1 milyondan daha az lökosit olmalıdır.

 

Semen asit- baz dengesi (pH)

Semenin pH’ı, pH’ın durumuna göre rengi değişen özel bir kağıtla ölçülür.

Normal semen pH’ı 7.2- 7.8 arası alkalin (bazik) bir değer gösterir. Semen pH’ının değeri yardımcı bezlerin bir ya da birkaçında görülen sorunlar nedeniyle etkilenebilir. pH değeri erkek üreme potansiyelinde genellikle çok büyük etkiler göstermemektedir.

 

Spermiyogram Testi İle İlgili Terimler:

Normospermi: Sperm sayısı, hareketliliği ve şeklinin normal olması.

Oligospermi: Sperm sayısının az olması.

Astenospermi: Sperm hücrelerini hareket azlığı.

Teratospermi: Normal morfolojili sperm hücresi oranın düşüklüğü.

Oligoastenoteratospermi: Sperm sayı, hareketlilik ve şeklinde problem olması.

Azospermi: Ejakülatta (semende) hiç sperm hücresi olmaması.

 

Sperm Kalitesini Olumsuz Etkileyen Faktörler Nelerdir?

 • Sigara ve alkol kullanımı
 • Antidepresan, steroit, bazı antibiyotik türleri
 • Kanser tedavisinde kullanılan ilaç ve radyolojik görüntüleme teknikleri
 • Sürekli olarak kimyasal maddelere maruz kalmak
 • Hava yoluyla zirai mücadelede kullanılan ilaçları solumak
 • Uzun süre radyasyona maruz kalmak
 • Dar iç çamaşırı kullanmak
 • stres, aşırı sıcak, dengesiz ve hormonlu gıdalar ile beslenmek
 • Uzun süre sıcak banyo, sauna, hamam gibi aşırı sıcak ortamlarda bulunmak
 • Geçirilmiş enfeksiyon hastalıkları, hormonal bozukluklar, travmalar ve varikosel gibi hastalıklar